Despre noi

SCOP

Scopul FUNDAȚIEI este, în principal, unul filantropic în sensul ajutorării sub orice formă și în orice mod a medicilor din Municipiul București precum și de a susține sau de a organiza, dezvolta și desfășura, în condițiile legii, activitate științifică în domeniul medical.

Fundația dezvoltă și susține programe care vin în sprijinul medicilor aflaţi în dificultate, atât pensionari cât și tineri rezidenti, medici cu probleme personale de natură medicală sau socială. Programele noastre se adresează de asemenea publicului larg, desfăsurând campanii de informare şi constientizare pentru o viaţă sănatoasă. Fundaţia are de asemenea proiecte privind elaborarea unor studii de cercetare privind percepţiile publice cu privire la domeniul sănătăţii, actul medical dar şi rolul şi starea medicilor în societate.

Fundația este deschisă oricarei alte modalităti de transparență pe care sponsorii și donatorii ne-o pot cere. Ne dorim o transparenţă totală pentru ca relaţia noastră să se bazeze pe incredere deplină. Increderea reciprocă poate crea lucruri durabile. Cei care au de câstigat pe baza acestei relaţii de încredere sunt beneficiarii acţiunilor noastre umanitare.

MISIUNEA

Misiunea Fundației CMMB rezultă direct din misiunea CMMB, care stipulează:

Misiunea principală asumată de CMB este aceea de a apăra interesele și prestigiul corpului medical din Municipiul București. CMB oferă garanții pentru societate şi stat în legătură cu calitatea actului medical în Municipiul Bucureşti.

Dezvoltând componenta specifică de coeziune a corpului profesional al medicilor, de solidaritate umană, precum și interesul și susținerea pentru progresul știintelor medicale, Misiunea Fundației CMMB poate fi declarată astfel:

Fundația CMB valorizând rolul social al profesiei de medic, solidaritatea umană și profesională, susține nemijlocit colaborarea și sprijinul reciproc între medicii din Municipiul București, și contribuie activ la promovarea inovării și a dezvoltării știintifice în domeniul medical.