Proiecte

Proiecte in lucru

Sondaj de opinie privind intentia de migratie a tinerilor medici: chestionar

Proiecte și programe ale Fundației CMMB

Ne propunem să dezvoltăm ca Proiecte sociale in parteneriat public-privat:

 • Pensiune pentru retragere – destinată medicilor pensionari
 • Clubul medicilor bucureșteni
 • Grădinița pentru copii medicilor bucureșteni

In concordanță cu scopul și activitațile specifice din statutul Fundației CMMB, și în susținerea acestora, Fundatia CMB abordează in aceasta etapa urmatoarele programe in domeniul Implicare și responsabilitate socială.

A. Programul social destinat persoanelor in dificultate

Direcții de acțiune ale Fundației:

 • acordarea unor ajutoare financiare ori de altă natură (ex. servicii), pentru medicii aflați în situații de dificultate
 • organizarea unor evenimente de socializare speciale dedicate persoanelor vârstnice cu ocazia sărbătorilor
 • organizarea unui call center în vederea menținerii legăturii cu persoanele care ar putea să se afle în pragul de risc din punct de vedere al sănătății, sau în situații de dificultate (destinat medicilor bucureșteni)
 • cadouri-ajutoare de sărbători pentru medici

B. Programul umanitar

Direcții de acțiune ale Fundației:

 • acordarea de ajutoare financiare medicilor, în vederea efectuării de tratamente medicale, proceduri recuperatorii
 • decontarea unor cheltuieli necesare achiziționarii de dispozitive medicale pentru medici, în condițiile stabilite de Consiliul Director

C. Programul dedicat cercetării, inovării și dezvoltării științifice în domeniul medical

Direcții de acțiune ale Fundației:

 • promovarea unor teme de cercetare știintifica de interes deosebit, prin mijloacele proprii (secțiune dedicată pe pagina de internet a Fundației), prin organizarea de evenimente, promovare on-line și în mass-media
 • acordarea de ajutoare financiare în vederea participării la manifestari știintifice internaționale
 • organizarea de evenimente cu caracter știintific: workshopuri, seminarii, conferințe, congrese
 • încheierea de parteneriate cu alte Fundații și Asociații din domeniul convergent, din țară și din străinătate, în scopul organizării de evenimente cu caracter științific și de promovare a cercetării în domeniul medical
 • editarea de publicații, organizarea de prezentări on-line a unor proiecte în domeniul cercetării medicale; ajutoare în vederea tipăririi

D. Program social de creștere a coeziunii corpului medical din București

Direcții de acțiune ale Fundației:

 • sprijinirea activităților sportive ale medicilor bucureșteni – identificare
 • sprijinirea medicilor cu preocupări în domeniul artelor plastice prin organizarea o dată pe an a unei expoziții
 • recunoașterea meritelor profesionale ale seniorilor medicinei bucureștene: “Ziua medicului pensionar”
 • oferirea unor premii de excelență pentru întreaga activitate
 • organizarea de reuniuni de socializare cu caracter periodic
 • menținerea unor legături cu medicii bucureșteni din diasporă și facilitarea unor schimburi de experiență la nivelul municipiului București