S-au deschis finantari din fonduri europene pentru proiecte privind cardiologia infantila si domeniul transplant

Recent Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare schitele “Ghidului Solicitantului Conditii Specifice” vizand proiecte pe doua domenii de interes medical direct, dupa cum urmeaza:

1. Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică
Ghidul poate fi consultat aici.

Prin acests program se finanțează activități care urmăresc sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul cardiologiei pediatrice.Grupul țintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, din unități sanitare publice cu paturi. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul țintă eligibil va fi format din personal din sectorul sănătății.

Beneficiari eligibili sunt Ministerul Sănătății și instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Sănății. Depunerea unei cereri de finanțare se poate realiza în parteneriat. Partenerii eligibili sunt unități sanitare publice cu paturi care au secție/centru de cardiologie pediatrică.

2. Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, țesuturi și celuleGhidul poate fi consultat aici.

Acest program vizeaza domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană, domeniu care se confruntă cu nevoia creșterii numărului de personal specializat, pe lângă necesitatea depășirii limitărilor legate de acceptabilitatea în rândul populației a donării de organe[..]. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se finanțează activități care urmăresc promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul transplantului. [..] grupul țintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul transplant, din unități publice sanitare cu paturi [..] minim 500 medici și minim 1.000 asistente medicale.

Beneficiar eligibil unic este Academia de Științe Medicale.