Studiu pilot privind agresiunile la care sunt supuși medicii în timpul exercitării profesiei

Expunerea la agresiune reprezintă o problema actuală și reală în rândul personalului medical. Ea are un impact negativ atât asupra pacienților cât și în ce privește securitatea și sănătatea medicilor. Mass-media a relatat în ultimii ani numeroase astfel de exemple (peste 60 de incidente de gravitate și natură diferită soldate multe dintre ele cu agresiuni fizice, doar în ultimii patru ani).

Fiind o problemă complexă care afectează rezultatele așteptate de pacienți și în mod direct sănătatea și capacitatea de muncă a medicilor, necesită o atentă măsurare, monitorizare și intervenție. Aceste agresiuni, variază de la verbale la fizice. Din păcate în mod curent, numai cele de severitate mare (de ex., rapoarte de reținere sau de incidente fizice) sunt menționate în evidențele serviciilor de asistență medicală, și chiar aceste evenimente sunt adesea incomplet înregistrate și sesizate apoi organelor competente spre soluționare. Instituțiile din România nu au baze de date, mecanisme de raportare și proceduri scrise pentru a manageria acest tip de incidente.

Fundația Colegiului Medicilor este îngrijorată de degradarea calității serviciilor medicale, una din cauzele pentru care personalul medical – și asa insuficient în Romania – își abandonează profesia. In final acești factori duc la creșterea costurilor pentru serviciile medicale. Ca urmare, Fundația Colegiului Medicilor din București și-a propus să elaboreze un Studiu pe baza a 650 de chestionare de opinie completate de medici, care vizează depistarea frecvenței și gravității acestor agresiuni, mecanismele, motivația comitenților, consecințe. Identificam împreună cu dumneavoastră, proceduri și recomandări pentru managementul acestor situații. Ulterior, vom derula o campanie de conștientizare și prevenție pentru un climat de toleranta, respectare a legii și drepturilor omului. Medicii care doresc să contribuie la realizarea acestui studiu, pot descărca formularul chestionarului aici, urmând ca ulterior completării să îl trimită la sediul Colegiului Medicilor din București, din str. Avram Iancu nr. 1, sector2.